Dịch vụ

Ship COD

Là dịch vụ thu hộ tiền hàng cho người gửi khi phát vận đơn cho người nhận

Phát trong ngày

Là dịch vụ có thời gian nhận vận đơn và phát vận đơn trong cùng một ngày

Phát hẹn giờ

Là dịch vụ người gửi yêu cầu phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó

Phát tận tay

Là dịch vụ mà DTH Express chỉ được phát cho đúng người có họ tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi

Chuyển phát nhanh

Là dịch vụ chuyển phát theo hình thức giao tận nơi-nhận tận nơi

Đồng kiểm

Là dịch vụ đồng kiểm tra nội dung bên trong vận đơn khi chấp nhận bưu gửi và khi phát bưu gửi.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT VINA

Điện thoại: 0915 135 678

Email: cskh.hopnhat@gmail.com